માત્ર ઉત્પાદન ઉચ્ચ ગુણવત્તા બટરફ્લાય વાલ્વ

"NSEN" બ્રાન્ડ વાલ્વ લાંબા ઉદ્યોગમાં સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે.
તમારા સંપૂર્ણ વાલ્વ અમારા મહાપ્રાણ છે.

NSEN - કંપની

1983 માં સ્થાપના કરી હતી NSEN એક વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજીકલ એન્ટરપ્રાઇઝ ખાસ મેટલ સીલ બટરફ્લાય વાલ્વ ધાતુની ઉત્પાદન અને વાલ્વ વિકાસ, ઉત્પાદન, વેચાણ અને સેવા સંકલિત છે.

30 વર્ષ અનુભવ જતાં, NSEN ઉચ્ચ ગુણવત્તા પ્રતિભા, વરિષ્ઠ અને અર્ધ વરિષ્ઠ ટાઇટલ તેમને 20 થી વધુ ટેકનિશિયન સ્થિર ટીમ બનાવી છે સામેલગીરીનો કરવામાં આવી છે ...