تنها تولید با کیفیت بالا سوپاپ

شیر از "NSEN" با نام تجاری به مدت طولانی لذت می برد شهرت خوب در صنعت است.
دریچه کامل خود را آسپیراسیون ما است.

NSEN - شرکت

NSEN تاسیس در سال 1983، یک شرکت علمی و فن آوری به خصوص تولید فلز به شیرهای پروانه ای مهر و موم فلزی و یکپارچه سازی توسعه دریچه، تولید، فروش و خدمات می باشد.

بیش از 30 سال تجربه، NSEN ساخته شده است تیم پایدار از استعدادهای با کیفیت بالا، از آنها بیش از 20 تکنسین از عناوین ارشد و نیمه ارشد در درگیر شدن ...