Chỉ sản xuất chất lượng cao Van bướm

Van của "NSEN" thương hiệu từ lâu đã được hưởng một danh tiếng tốt trong ngành.
Van hoàn hảo của bạn là khát vọng của chúng tôi.

NSEN - Công ty

NSEN thành lập năm 1983, là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ đặc biệt sản xuất kim loại để van bướm đóng dấu kim loại và tích hợp phát triển van, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.

Hơn 30 năm kinh nghiệm, NSEN đã xây dựng một đội ngũ ổn định tài năng chất lượng cao, trong số đó hơn 20 kỹ thuật viên của danh hiệu cao cấp và bán cấp cao đã được tham gia vào các ...